‘De Vereniging van Ouders van Couveuse-kinderen stelt zich voor'

De Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC) vertegenwoordigt alle ouders die een te vroeg, te klein of ziek geboren kindje krijgen.

Voorzitter Tjarda den Dunnen: “De VOC ondersteunt te vroeg geboren kinderen én hun ouders. Dit doen we op verschillende manieren:

  • We geven informatie en stimuleren het contact tussen ouders en zorgverleners en ouders onderling.
  • We stimuleren ziekenhuizen om het Neokeurmerkprogramma te volgen en het keurmerk te behalen. Dit programma is opgesteld op basis van informatie van ouders en maakt duidelijk wat er goed gaat in de ziekenhuizen en waar volgens ouders nog verbeterpunten liggen.
  • Ook zijn we in gesprek met de politiek over het verbeteren van zwangerschapsverlof. Eenmaal thuis zijn veel ouders nog niet in staat om aan het werk te gaan, en het zou fijn zijn als ze gebruik kunnen maken van een verlofregeling die daarop aansluit.

Bij de VOC zijn we altijd op zoek naar mensen die zich voor korte of langere tijd willen inzetten, bijvoorbeeld als contactpersoon voor een ziekenhuis of als regiocoördinator. Ook zoeken we mensen die plaats willen nemen in een klankbordgroep voor medische onderzoeken. Interesse of meer informatie? Meld je aan via info@couveuseouders.nl of bel (070) 38 62 535.

Meer lezen over wat de VOC allemaal doet en voor je kan betekenen? Lees dan hier het artikel in Vroegertje

Tjarda den Dunnen is voorzitter Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC). Haar zoontje Logan werd in 2013 met 26 weken geboren.

“Tijdens de opname van Logan heb ik me altijd erg gesteund gevoeld. We hadden goede contacten in het ziekenhuis. Eenmaal thuis kon ik terugvallen op de huisarts. Hij kwam gelijk op huisbezoek en ik kon dag en nacht bij hem terecht. Dat was erg fijn, want zo’n eerste tijd thuis is toch heel spannend. In het ziekenhuis kon ik vertrouwen op de monitor; thuis ging ik ’s nachts wel twintig keer kijken of Logan nog ademde. Later hoorde ik via andere moeders dat niet iedereen die goede ervaringen heeft gehad. Ik vind dat elke ouder op de neonatologieafdeling recht heeft op goede zorg en begeleiding, en dat ziekenhuizen hier een grote rol in zouden moeten spelen. Daarom zet ik me nu als voorzitter van de VOC in om ervoor te zorgen dat die kwaliteit nog beter gewaarborgd is.”

Tjarda den Dunnen
Tjarda den Dunnen Voorzitter Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC)

De beste groei is een constante lijn

Juist toen je kind flink zou groeien in de buik, kwam het ter wereld…

Gespecialiseerde zorg aan huis is de toekomst

Met goede verpleegkundige zorg thuis kan een kind zo snel mogelijk naar huis…